Persoonlijk

Welkom bij Vieren in de kerk

Eén van mijn favoriete woorden is enthousiasme. Het woord enthousiasme heeft een Griekse oorsprong (ἔνθεος = en theos) en betekent ‘van God vervuld zijn’. Vol zijn van God. Bezield zijn. Het doet me denken aan de vieringen zoals de Israëlieten deze in de tijd van de Bijbel hadden: vol overgave vierden zij een week lang Loofhuttenfeest. Of herdachten ze het Pesach, vol symboliek. Iedere keer opnieuw stonden zij stil bij Gods grote daden. En zo mogen wij dat ook op een enthousiaste en bezielende manier doen. Met vieringen in de kerk, op school of elders. Samen stilstaan bij wie God is, was en altijd zal zijn.

 

Corine de Kruijf