Paasviering 2016 beschikbaar

De Paasviering 2016 is klaar! Het thema is Liefde is… dienen. Vanuit het verhaal van de fabel van Jotam (Rechters 9) en het verhaal van Jezus, de Koning van de Joden, die een doornenkroon droeg (Johannes 19) sta je samen stil bij het thema ‘dienen’. Wat is dat nu eigenlijk? En: ‘de minste willen zijn’. Hoe doe je dat? Niet de baas spelen over de ander, maar juist de ander helpen en hem of haar het beste gunnen. Met behulp van allerlei creatieve en inspirerende werkvormen komt het thema tot leven en krijg je – vanuit de Bijbel – handreikingen om te dienen.

Om een indruk te krijgen van de Paasviering, kun je hier de verkorte versie bekijken: Verkorte versie van de Paasviering

Als je de Paasviering wilt bestellen, klik dan op deze link: Paasviering bestellen