Kerstviering Tel de sterren Kerstviering Tel de sterren sluit aan bij het Kerstproject 2016 Beloofd is beloofd van de methode Vertel Het Maar. In de kerstviering staat het verhaal van Abraham en Sara centraal, waarin God een belofte geeft van een nakomeling. Vele jaren moeten zij wachten op de vervulling van deze beloften. Als Abraham moedeloos raakt na zoveel jaar wachten, neemt God hem mee naar buiten en laat hem naar de hemel kijken: Tel de sterren. God houdt zich aan zijn belofte en Abraham en Sara krijgen ontelbaar veel nakomelingen. In het kerstverhaal volgen de wijzen een bijzondere ster. De ster van Jakob. Deze ster verwijst naar de belofte vanRead More →

De liedjes van de kerstmusical De reis van je leven zijn klaar! De titelsong, gezongen door Mariëlle van ’t Veld: En de bijbehorende songtekst Verhaal In de kerstmusical De reis van je leven staat de herberg van Saar en Hannes centraal. Zij runnen hun herberg in Betlehem en er komen allerlei reizigers langs: een heraut van keizer Augustus, Jozef en Maria, een herder, het dienstmeisje Leja uit het paleis van koning Herodes en de wijzen. Er worden wonderlijke verhalen verteld door de reizigers. Saar gelooft er helemaal niks van. Zij is vooral druk met schoonmaken en het ontvangen van al die gasten. Die brengen tenminste geldRead More →

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de Kerstmusical De reis van je leven af te maken. Een musical over Saar en Hannes, die in hun herberg allerlei reizigers op bezoek krijgen: een heraut van keizer Augustus, een herder, het dienstmeisje Leja uit het paleis van koning Herodes, 3 wijzen… Steeds weer hebben de reizigers het over een Koningkind dat geboren zou zijn. Het zou de Messias zijn. Saar gelooft er niks van, maar Hannes twijfelt en wordt steeds nieuwsgieriger naar dit Kind. En wat hebben een zekere Jozef en Maria ermee te maken…?    Read More →

Vieren in de kerk heeft een speciale Pinksterviering geschreven met als thema Samen thuis bij God. Deze viering sluit aan bij het Pinksterproject Thuis bij God van de methode voor kindernevendienst en zondagsschool Vertel Het Maar.  In deze Pinksterviering gaat het erom je thuis te voelen bij God. Daar mag je helemaal jezelf zijn. Je mag je geborgen weten en het is er veilig. Bij het Pinksterfeest vieren we dat God in ons hart wil komen wonen met zijn Heilige Geest. Daar wil Hij ook thuis zijn. Dit is zulk goed nieuws dat we dat niet voor onszelf willen houden, maar willen delen met iedereen. ZoRead More →

Bij de Paasviering 2016 Liefde is… dienen is een filmpje gemaakt, met als titel: De minste willen zijn. In het Paasproject gaat het om zelfverloochening en jezelf in willen zetten voor de ander. Zoals Jezus ook ons wilde dienen door zijn liefde. In het filmpje komt deze boodschap ook terug. Tessa wil graag buitenspelen met Robin, maar híj moet eerst al zijn speelgoed opruimen. Daar heeft hij geen zin in. Tessa biedt aan om zijn speelgoed op te ruimen. Robin is verbaasd en schaamt zich ook wel een beetje. Maar dan bedenkt hij een goede oplossing… Klik hier om het filmpje te bekijken.    Read More →

De Biddagviering is klaar. Het thema is Bid en doe! Net als bij Vertel Het Maar staat de gelijkenis van het mosterdzaadje centraal. Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje. Een piepklein zaadje waar metershoge planten uit kunnen groeien. We mogen bidden voor alle planten die gaan groeien en bidden voor een goede oogst. Voor ons dagelijks brood, maar ook voor ons geestelijke voedsel. Gods Koninkrijk groeit als wij Jezus volgen. Dat is niet ingewikkeld; gewoon stap voor stap volgen. Laten we bidden voor elkaar en ook klaarstaan voor elkaar. ‘Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: GodRead More →

De Paasviering 2016 is klaar! Het thema is Liefde is… dienen. Vanuit het verhaal van de fabel van Jotam (Rechters 9) en het verhaal van Jezus, de Koning van de Joden, die een doornenkroon droeg (Johannes 19) sta je samen stil bij het thema ‘dienen’. Wat is dat nu eigenlijk? En: ‘de minste willen zijn’. Hoe doe je dat? Niet de baas spelen over de ander, maar juist de ander helpen en hem of haar het beste gunnen. Met behulp van allerlei creatieve en inspirerende werkvormen komt het thema tot leven en krijg je – vanuit de Bijbel – handreikingen om te dienen. Om een indruk teRead More →