Thema’s

Bij de volgende thema’s heeft Vieren in de kerk al werkvormen ontwikkeld:

 • Aanraken
 • Biddag
 • Dankdag
 • Elia
 • Eva
 • Feest
 • Gedenken
 • Geloofshelden
 • God
 • Gelijkenissen
 • Heilige Geest
 • Jakob
 • Jezus
 • Jozef
 • Jozua
 • Kerst
 • Koning
 • Licht
 • Liefde
 • Maria
 • Martha
 • Met hart en ziel – vieren en verbinden
 • Mozes
 • Noach
 • Pasen
 • Pinksteren
 • Schone Schijn
 • Startzondag
 • Stilte
 • Zacheüs

Ben je op zoek naar iets specifieks? Stuur een e-mail met je vraag: info@vierenindekerk.nl