Bibliodrama

Tijdens mijn opleiding tot groepsleerkracht, lang geleden, las ik voor het eerst over ‘bibliodrama’. Het sprak mij direct bijzonder aan, maar er was helaas niet méér informatie beschikbaar. Jaren gingen voorbij en ik hoorde of las er nooit meer van. Pas 20 jaar later herontdekte ik bibliodrama. Er ging een wereld voor me open! Via het boek Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk ontdekte ik veelzijdigheid van bibliodrama. Om al spelend te komen tot verdieping van je geloof. Vaak zijn we sterk cognitief gericht en beleven we het geloof vooral met ons hoofd. Maar hoe mooi is het als je al je zintuigen kan gebruiken en het geloof kan beleven met je hele lichaam? Met je hart en ziel? Het is verfrissend om op een heel andere, nieuwe manier te kijken naar Bijbelteksten, personen en verhalen. De Bijbel gaat voor je leven op een manier die je nooit meer vergeet!

In 2013 heb ik de Basisopleiding Bibliodrama Begeleiden afgerond in België. Sindsdien ben ik gecertificeerd begeleider en organiseer ik van tijd tot tijd bibliodrama-activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen.

werk_533x400

Maar wat is bibliodrama nu eigenlijk?

biblio = boeken

drama = handeling, gebeuren (denk ook aan theater)

Bibliodrama is een methode om met verhalen en verhaalfragmenten om te gaan. Dit kunnen Bijbelverhalen zijn, maar ook andere verhalen. Vieren in de kerk kiest voor verhalen en teksten uit de Bijbel.

Er zijn allerlei werkvormen beschikbaar, zoals:

 • Bijbels persoon leren kennen
  Je leeft je in in één persoon in een bepaalde situatie.
  Voorbeelden: Mozes bij de brandende braamstruik, Ruth die terugkeert naar Bethlehem, Noach in de varende ark.
 • Ontmoetingsspel
  2 personen ontmoeten elkaar halverwege en spelen samen een bibliodramaspel.
  Voorbeelden: Jakob en Ezau ontmoeten elkaar na vele jaren, Jozef ontmoet één van zijn broers, Bartímeus ontmoet Jezus.

DSC_0051

 • Inspringtheater
  2 groepen staan tegenover elkaar. De ene groep speelt de ene persoon en de andere groep de andere persoon.
  Voorbeelden: Martha en Maria, Kaïn en Abel, Abraham en Lot, David en Goliath.
 • Tableau vivant
  De groep verbeeldt een ‘levend schilderij’
  Voorbeelden: de barmhartige Samaritaan, de storm op het meer, Abraham en Sara krijgen te horen dat ze een kind krijgen.
 • Woorden en teksten
  Aan de hand van woorden en teksten, maar ook voorwerpen wordt stilgestaan bij een thema. De woorden en teksten kunnen een creatieve en kunstzinnige vorm krijgen.
  Voorbeelden: liefde, stilte, hoop, volgen.

DSC00191

 • Groepsinteractiespel
  Met alle deelnemers wordt een verhaal gespeeld. Tijdens het verhaal zijn er momenten van verdieping.
  Voorbeelden: Jozef wordt in de put gegooid door zijn broers, Mozes en de wetgeving, de spijziging van de 5000, Jezus reinigt de tempel.

Voor én na het uitvoeren van de werkvorm is er ruimte voor uitwisseling, verdieping in de Bijbelse teksten en achtergrondinformatie. Tijdens het spelen proberen deelnemers zich in te leven in een persoon uit een verhaal. Ze kruipen als het ware in de huid van die persoon en nemen een rol aan. De persoonlijke beleving van de deelnemers is belangrijk. Er gebeurt veel tijdens bibliodrama. Het gaat niet alleen meer om een rollenspel, maar je legt ook een link met je persoonlijke situatie. Met gebeurtenissen in de maatschappij.

Het is heel speciaal om je in te leven in een rol en vanuit het spel tot de kern van het verhaal te komen. In al zijn dramatiek. Maar ook in al zijn humor. Doordat je samen speelt, vul je elkaar mooi aan. Ieders geloofsbeleving is weer anders en dat is verrijkend.