Werk » Schrijven en ontwerpen

Kindermomenten voor Preekwijzer
Voor de online community Preekwijzer schreef ik regelmatig kindermomenten bij de preekschetsen.
(2017-2019)

Kerstmusical De reis van je leven
De reis van je leven is een vrolijke kerstmusical over het kerstverhaal. In de herberg van Saar en Hannes komen allerlei mensen langs: een heraut van keizer Augustus, een herder, het dienstmeisje Leja van koning Herodes en de wijzen. Saar is blij met zoveel klanten, want dan verdienen ze lekker veel. Hannes is vooral benieuwd naar wat iedereen te vertellen heeft over het Koningskind dat geboren is. En wat hebben een zekere Jozef en Maria daarmee te maken? Kijk voor meer informatie op www.dereisvanjelevenmusical.nl
(2016)

Projectcoördinator en projectmedewerker Vertel Het Maar
Tussen 2011-2016 heb ik in samenwerking met illustratoren en vormgevers diverse projectverbeeldingen voor Vertel Het Maar bedacht en uitgevoerd. Daarnaast schreef ik de thema’s, doelen en de kindermomenten bij de projecten.
(2011-2016)

Bibliodramawerkvormen (PKN)
Bij het jaarthema Met hart en ziel – vieren en verbinden diverse bibliodramawerkvormen ontwikkeld.
(2014)

Kerstmusical De nieuwe Koning
Een vrolijke kerstmusical De nieuwe Koning (met bekende kerstliedjes) over een land dat een nieuwe koning nodig heeft. De ministerraad zoekt geschikte kandidaten uit, maar dat blijkt nog niet mee te vallen. De dochter van Minister Zeef, Sophia, vindt een bijzonder Boek dat ook over een Koning gaat. En hoe de mensen kunnen worden als die Koning.
(2013)

Programma Schone Schijn
Het ontwikkelen en uitvoeren van een programma voor een vrouwendag vol (biblio)drama en Bijbelse overdenkingen rondom het thema Schone Schijn.
(2012)

Monoloog Jakob vertelt over zijn opa Abraham
In het kader van een JV (jeugdvereniging, 16+ avond) heb ik een monoloog geschreven waarbij Jakob vertelt over zijn opa. Het thema van de avond was Geloofshelden. Daarnaast heb ik meegeholpen met schrijven van het programma voor deze avond.
(2012)

Project Huiselijk geweld (JOP)
Het ontwikkelen van een handleiding en werkboekje vol werkvormen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken op kinderclubs: Niet doorvertellen!? Over sommige geheimen moet je praten.
(2003-2004)

Project Jonge pubers (HGJB)
In samenwerking met andere organisaties onderzoek naar de vraag in hoeverre leidinggevenden binnen het clubwerk voor 9-12 jarigen beter kunnen aansluiten bij jonge pubers.
(2002-2003)

Project De wereld waarin ik woon (HGJB)
Handleiding vol creatieve ideeën om kinderen van clubs de link te laten leggen met Bijbel, natuur en cultuur. Binnen dit project heb ik, samen met illustrator Michel de Boer, een groot gezelschapsspel voor groepen ontwikkeld: Kompasco.
(2000-2002)