Vieringen » Dankdag

Aan het eind van het seizoen wordt Dankdag gevierd. Een goede gewoonte om God te danken voor de oogst en gedane arbeid. Samen met kinderen is het mooi om hierbij stil te staan, maar ook voor veel andere dingen waarvoor gedankt kan worden.

Vieren in de kerk schreef een dankdagviering over Psalm 4 en het huis op de rots.