Over Vieren in de kerk » Waarom Vieren in de kerk?

Vier samen feest!
Al zolang mensen bestaan, worden belangrijke gebeurtenissen gevierd. Denk aan feesten. Maar ook vieren om te gedenken. In de Bijbel lezen we dat God de opdracht geeft om de hoogtijdagen te vieren: feestvieren moet! En niet alleen, maar samen (Leviticus 23).

We houden vieringen in de kerk om allereerst God te eren. Om Hem groot te maken. Daarnaast is het bijzonder om samen te zijn. Om je verbonden te weten met elkaar. In de kerk zijn er talloze gelegenheden die gevierd worden. Iedere week houden we één of meerdere erediensten. Daarnaast zijn er regelmatig doopdiensten en de viering van het Heilig Avondmaal. En ieder jaar uiteraard de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Biddag en Dankdag.

Naast deze bekende feestdagen zijn er ook andere gelegenheden om samen te vieren of te gedenken. De gemeente bestaat bijvoorbeeld 25 jaar. Of het nieuwe kerkgebouw wordt geopend. De startzondag staat voor de deur. Of juist de afsluiting van het seizoen wordt samen gevierd.

In tegenstelling tot de duidelijke voorschriften die het volk Israël kreeg, is het voor ons in deze tijd niet altijd even duidelijk of makkelijk om een viering inhoud te geven. Vieren in de kerk ontwikkelt in overleg met jou een mooi en feestelijk programma en helpt desgewenst bij de uitvoering.

Materiaal ontwikkelen
Naast het bestaande materiaal kan Vieren in de kerk ook specifiek materiaal ontwikkelen voor jouw kerk. Voor de kindernevendienst of het jeugdwerk. Maar ook voor het vrouwenwerk of gemeentebreed. En voor scholen. Denk aan het schrijven van bibliodramawerkvormen, sketches (al dan niet met een Bijbelse insteek), bijbelstudiemateriaal, film, musical, toneelstuk, een gezelschapspel voor kleine of grote groepen, enz.

Vieren in de kerk heeft veel ervaring met het ontwikkelen van materiaal voor kinderen. De afgelopen decennia heeft Corine de Kruijf allerlei werkvormen ontwikkeld voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen.

Neem voor meer informatie contact op met Vieren in de kerk.